Seminarium naukowe: “Człowiek jako obywatel i konsument”

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie w Bayreuth odbywało się 3. polsko-niemieckie seminarium poświęcone tematowi “Człowiek jako obywatel i konsument”. Jego uczestnicy, pracownicy, doktoranci oraz studenci wydziałów prawa Uniwersytetu w Bayreuth oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w swoich wystąpieniach (w języku angielskim oraz niemieckim) poruszyli szereg aktualnych tematów.

Wśród zagadnień, które było poddane szczególnie wnikliwej analizie, należy wymienić problematykę ochrony danych osobowych. Było ono dyskutowane w ujęciu przepisów sektorowych (prawo telekomunikacyjne, prawo transportowe, prawo energetyczne, prawo ubezpieczeń oraz prawo żywnościowe), najnowszych unijnych regulacji, ale także z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego.

W ramach panelu dotyczącego problematyki cywilnoprawnej Dr Nestoruk wygłosił wykład zatytułowany „Bonität des Verbrauchers als Persönlichkeitsrecht – Anmerkungen zum Urteil des polnischen Obersten Gerichts”.

Zob. również AKTUALNOŚCI: Konsument w UE – nowe wyzwania…

Tags: ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!