Konferencja: „Prawo własności intelektualnej – konkurencja – nowe technologie”

W siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (zob.: WWW) odbyła się konferencja, której przedmiotem były aktualne problemy na gruncie polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz nowych technologii.

W trakcie konferencji dokonano przeglądu zagadnień dotyczących prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rozwój nowych technologii był pretekstem do dyskusji dotyczących głównie prawa autorskiego, tak w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym.

W panelu poświęconym prawo konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dr Nestoruk wygłosił referat pt. „Nowe delikty nieuczciwej konkurencji na gruncie przepisów prawa oświatowego: standard czy anomalia?”. Przedstawił w nim przykład sektorowych przepisów regulujących praktyki marketingowe wydawców oraz podmioty dokonujące obrotu podręcznikami szkolnymi. Kształt tych regulacji budzi szereg wątpliwości tak w kontekście systematyki prawa krajowego, jak również na tle unijnych standardów dotyczących przede wszystkim nieuczciwych praktyk rynkowych.

Przepisy te zostały wprowadzone w 2014 r. do ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zob.: ISAP) w formie zakazów określonych praktyk ujętych jako czyny nieuczciwej konkurencji.

Zob. AKTUALNOŚCI: „25 lat nieuczciwej konkurencji”…

Tags: , , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!