KN-01-1800x450-t1
KN-02-1800x450-t1

INFORMACJE OGÓLNE, ZASTRZEŻENIE

Strona internetowa nestoruk.pl służy wyłącznie celom informacyjnym, w tym w szczególności informowaniu o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej.

Korzystając ze strony warto uwzględniać, że zarówno przepisy prawa, jak i praktyka ich stosowania, mogą ulegać zmianom o różnym zakresie i częstotliwości. Warunkiem przestrzegania prawa jest zapewnienie odpowiedniego stopnia jego znajomości, w tym ustalania znaczenia przepisów oraz konsekwencji ich zastosowania w konkretnych okolicznościach. Każdorazowo przed podjęciem decyzji związanej z wykorzystaniem informacji zgromadzonych na stronie należy skontaktować się z Kancelarią Nestoruk.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią w szczególności oferty świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu obowiązujących przepisów*.

Kancelaria Nestoruk nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność czy kompletność informacji prezentowanych na stronie nestoruk.pl. Dotyczy to także treści udostępnionych na stronach zewnętrznych wskazanych bezpośrednio za pomocą linków lub w sposób pośredni, a które to strony działają niezależnie od Kancelarii Nestoruk.

PODSTAWOWE DANE*

Firma, adres siedziby:
Dr Igor B. Nestoruk Kancelaria Radcy Prawnego
ul. J. Bajana 13, 60-408 Poznań

Organ rejestrowy i numer w rejestrze:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Poznaniu

Adres poczty elektronicznej:
kancelaria@nestoruk.pl

Wskazanie samorządu zawodowego:
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych (OIRP) w Poznaniu (Polska) pod numerem nr PZ-2537.

logo_kirp2

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Wydział Tłumaczy Przysięgłych, Warszawa, Polska) pod numerem TP/575/05.

Główne cechy usługi:
Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na:
– udzielaniu porad prawnych,
– sporządzaniu opinii prawnych,
– opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz
– występowaniu przed sądami i urzędami.

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:
– sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby,
– sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby,
– dokonywania tłumaczenia ustnego.

Cena za usługi:
Opłaty za czynności radców prawnych wykonujących zawód w kancelariach radców prawnych ustala umowa z Klientem. W zależności od specyfiki świadczonych usług honorarium może być ustalone w formie ryczałtu, stawki godzinowej lub w inny sposób uzgodniony uprzednio z Klientem. Stosownie do okoliczności Klient jest informowany o konieczności uiszczenia opłat urzędowych (np. opłaty sądowe, opłata skarbowa, opłaty związane z ochroną praw własności przemysłowej, podatki, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego, taksa notarialna).

Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala, umowa z Klientem zamawiającym wykonanie oznaczonego tłumaczenia z zastrzeżeniem przepisów każdorazowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON:
NIP 781-113-03-03 [PL 7811130303]
REGON 634394152

Informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100 000 euro oraz dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 250 000 euro na podstawie polisy nr 07 KIRP/1/15 oraz 07 KIRP/2/15 zawartej przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie z PZU S.A. oraz TUiR WARTA S.A.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2135).

Podstawowe akty prawne:
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1166)
ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1326)
Kodeks Etyki Radcy Prawnego – obowiązujący od 1 lipca 2015 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI „COOKIES”

Podobnie jak większość stron internetowych, ta strona korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika (np. komputer stacjonarny, smartfon, tablet).

Pliki „cookies” służą do przetwarzania technicznych parametrów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony oraz do zapamiętania jej ustawień, a także pozwalają analizować sposób używania strony, w tym aktywność jej użytkowników. W tym celu strona internetowa nestoruk.pl wykorzystuje rozwiązania zewnętrznych dostawców, m.in. usługę „Google Analytics”. Proszę o zapoznanie się z Polityką prywatności Google.

Popularne przeglądarki internetowe (np. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera) dopuszczają przechowywanie plików „cookies” korzystając z ustawień domyślnych. W ramach opcji dostępnych w danej przeglądarce użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać tymi ustawieniami, w tym usunąć lub zablokować pliki „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą wpływać na sposób wyświetlania strony.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Na stronie internetowej nestoruk.pl wykorzystano materiały, w tym szablon strony, materiały tekstowe, graficzne i fotograficzne, które są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Żadna część z tych materiałów nie może być wykorzystywana, przekazywana czy w inny sposób powielana przez osoby trzecie nie dysponujące stosowną zgodą uprawnionego podmiotu.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM STRONY

webmin@nestoruk.pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!