Konferencja: „Prawo konkurencji a zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu”

Zmowy przetargowe zaliczane są do najbardziej szkodliwych antykonkurencyjnych praktyk. W sposób szczególny dotykają one obszaru zamówień publicznych, który poddany jest swoistej regulacji, coraz silniej kształtowanej przez przepisy Unii Europejskiej. Otwartość zamówień publicznych na konkurencję podkreślono już w pierwszym motywie preambuły tzw. klasycznej dyrektywy zamówieniowej (zob. Eur-Lex).

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (zob. WWW) zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję poświęconą relacjom między prawem zamówień publicznych a prawe ochrony konkurencji. W wydarzeniu tym wzięli udział uczestnicy rynku zamówień publicznych (zamawiający i wykonawcy), organy administracji państwowej uczestniczące w stosowaniu prawa (Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), a prawnicy specjalizujący się w obsłudze procedur zamówieniowych.

W trakcie konferencji zaprezentowano zagadnienia związane z zakłóceniami konkurencji powodowanym przez zamawiających, jak i wykonawców. Wystąpienia obejmowały stan prawny na gruncie porządków krajowych (Polska, Niemcy oraz Litwa), ale także aktualną sytuację na poziomie prawa Unii Europejskiej. W ramach sesji tematycznych obok problemu efektywnego identyfikowania i zwalczania zachowań ograniczających konkurencję w trakcie postępowań przetargowych, dyskutowano również o potencjalnych narzędziach służących przeciwdziałaniu nadużywaniu przewagi kontraktowej przez zamawiających.

Dr Nestoruk wygłosił referat na temat „Zmowy przetargowe, uzgodnione praktyki i rażąco niskie oferty – zakłócenia konkurencji powodowane przez wykonawców”. Zaprezentował w nim aktualny dorobek stosowania polskiego prawa konkurencji wobec zmów przetargowych. Praktyka decyzyjna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na tle art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zob. ISAP) w ostatnich latach wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych rozstrzygnięć. Na przykładzie pojedynczych decyzji można obserwować ewolucję w zakresie stosowania nowych narzędzi służących prawnej ochronie mechanizmu konkurencji rynkowej w ramach procedur zamówieniowych.

Zob. AKTUALNOŚCI: Konferencja: „Prawo własności intelektualnej…

Tags: , , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!