KANCELARIA

nestoruk-logoKancelaria Radcy Prawnego dr. Igora B. Nestoruka świadczy wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej obejmujące następujące obszary: prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej oraz prawo konsumenckie.

Idea specjalizacji, którą realizuje w swojej działalności Kancelaria Nestoruk, została rozwinięta w oparciu o szerokie doświadczenia dr. Igora B. Nestoruka zdobyte w ramach doradztwa przy krajowych oraz międzynarodowych projektach inwestycyjnych począwszy od lat 90-tych XX w.

Oferta Kancelarii Nestoruk stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane, profesjonalne usługi w krzyżujących się dziedzinach prawa stanowiących współcześnie fundament dla każdej działalności biznesowej.

Zdobycie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku, innowacyjność oraz renoma przedsiębiorcy stanowią oś zagadnień poruszanych w codziennej działalności Kancelarii Nestoruk.

Klientami Kancelarii Nestoruk są osoby fizyczne, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne (w szczególności z Niemiec, Chin oraz USA) reprezentujące szeroki wachlarz branż, formy prowadzonego biznesu i poziomów aktywności rynkowej.

Dotychczasowe doświadczenia Kancelarii Nestoruk poparte są wieloletnią współpracą z wiodącymi krajowymi oraz międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Dodatkowo w bieżącej działalności Kancelarii Nestoruk wykorzystywane są kontakty ze specjalistami z Polski i zagranicy, w tym doradcami podatkowymi i rzecznikami patentowymi.

Usługi doradztwa prawnego Kancelarii Nestoruk oferowane są w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Dr Igor B. Nestoruk jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych (OIRP) w Poznaniu.

Posiada ponadto uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego na podstawie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Dr Igor B. Nestoruk uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (Doctor iuris) na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, gdzie ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa porównawczego (M.iur.comp./LL.M., Bonn). Jest wykładowcą i pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działalność naukowo-dydaktyczną prowadził również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a także na innych krajowych i zagranicznych uczelniach oraz w instytucjach badawczych.

SPECJALIZACJE

Prawo konkurencji

mar2_600x600Umiejętność poruszania się po labiryncie prawnych zasad rynkowego współzawodnictwa ma fundamentalne znaczenie dla skuteczności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców. Znajomość przepisów prawa konkurencji stanowi kluczowy element zarówno strategii, jak i taktyki rynkowej.

Prawo własności intelektualnej

tra_600x600Rozważne zarządzanie prawami własności intelektualnej, takimi jak prawa autorskie czy prawa własności przemysłowej, jest kluczowe zarówno z perspektywy twórcy, jak i przedsiębiorcy. Prawidłowe zabezpieczenie tych praw stanowi ważny element większości przedsięwzięć gospodarczych.

Prawo konsumenckie

pro_600x600Prawo coraz silniej chroni konsumentów ustanawiając kolejne narzędzia służące zabezpieczeniu ich interesów. Stawia zarówno przedsiębiorców, ale w porównywalnym stopniu również konsumentów, przed koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o profesjonalną analizę obowiązujących regulacji prawnych.

Prawo Unii Europejskiej

bus2_600x600Dla przedsiębiorców, konsumentów, pracodawców i pracowników, rynek unijny tworzy nową przestrzeń umożliwiającą realizację ich zamierzeń. Znajomość ram prawnych Unii Europejskiej jest niezbędna, by sprawnie funkcjonować na jej terytorium, a swoje przedsięwzięcia realizować efektywniej.

AKTUALNOŚCI

PUBLIKACJE

Główne kierunki rozwoju ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle nowych typów deliktów nazwanych – quo vadis u.z.n.k.?, w: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Piotr Wasilewski, Jakub Chwalba (red.), Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, ss. 451-467 (ISBN 9788381244121)

greffe_iconPologne, w: Pierre Greffe (red.), Le droit de la communication. Droit français – Union européenne – Suisse, wyd. 12, Paryż 2016, Lexis Nexis, ss. 511-532 (ISBN 978-2-7110-2351-6).

„Gwiezdne wojny” patentowe. Jak prawo chroni Dartha Vadera i spółkę?, wywiad (autor: red. Tomasz Jurczak), GazetaPrawna.pl, 15 grudnia 2016 r.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!