KN-01-1800x450-t1
KN-02-1800x450-t1

Specjalizacje

Prawo konkurencji

mar2_600x600Umiejętność poruszania się po labiryncie prawnych zasad rynkowego współzawodnictwa ma fundamentalne znaczenie dla skuteczności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców. Znajomość przepisów prawa konkurencji stanowi kluczowy element zarówno strategii, jak i taktyki rynkowej.

W ramach usług z zakresu prawa konkurencji Kancelaria Nestoruk oferuje między innymi:

 • bieżące opiniowanie zamierzeń gospodarczych, w tym umów, projektów o charakterze marketingowym i inwestycyjnym,

 • działania prewencyjne służące zabezpieczeniu oraz reagowaniu na konkretne przypadki nieuczciwej konkurencji,

 • opracowanie i wdrożenie programu compliance w kontekście prawa antymonopolowego,

 • reprezentowanie przed urzędami krajowymi i zagranicznymi w ramach właściwych postępowań,

 • szkolenia w formule ‘studium rynkowego przypadku’ dla kadry zarządzającej oraz pracowników.

Prawo własności intelektualnej

tra_600x600Rozważne zarządzanie prawami własności intelektualnej, takimi jak prawa autorskie czy prawa własności przemysłowej, jest kluczowe zarówno z perspektywy twórcy, jak i przedsiębiorcy. Prawidłowe zabezpieczenie tych praw stanowi ważny element większości przedsięwzięć gospodarczych.

W ramach doradztwa prawnego w zakresie ochrony praw własności intelektualnej Kancelaria Nestoruk zapewnia twórcom i przedsiębiorcom w szczególności:

 • wsparcie przy opracowaniu umów, w tym udział w negocjacjach,

 • całościową usługę IP legal check-up obejmującą ocenę statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych, w tym badanie krajowych i międzynarodowych zasobów (rejestrów) oraz identyfikację ryzyk prawnych,

 • opracowanie taktyki postępowania na wypadek potencjalnych sporów oraz realizacja ustalonych scenariuszy działań prawnych (działania przedsądowe i reprezentacja w trakcie postępowań),

 • szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników z zakresu prawnych narzędzi rozwoju oraz ochrony innowacyjności.

Prawo konsumenckie

pro_600x600Prawo coraz silniej chroni konsumentów ustanawiając kolejne narzędzia służące zabezpieczeniu ich interesów. Stawia zarówno przedsiębiorców, ale w porównywalnym stopniu również konsumentów, przed koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o profesjonalną analizę obowiązujących regulacji prawnych.

Kancelaria Nestoruk oferuje przedsiębiorcom i konsumentom pomoc prawną obejmującą między innymi:

 • ocenę prawną konkretnych praktyk rynkowych typu B2C lub C2C,

 • ocenę istniejących oraz opracowywanie nowych warunków umów, w tym regulaminów sprzedaży,

 • wsparcie przy planowanych działaniach marketingowych, w tym opracowanie branżowych kodeksów dobrych praktyk,

 • reprezentowanie przed sądami, urzędami, w szczególności w ramach alternatywnych procedur rozstrzygania sporów,

 • szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników lub kontrahentów (np. w ramach sieci dystrybucyjnej) dotyczące obowiązujących oraz planowanych regulacji prawnych.

Prawo Unii Europejskiej

 bus2_600x600Dla przedsiębiorców, konsumentów, pracodawców i pracowników, rynek unijny tworzy nową przestrzeń umożliwiającą realizację ich zamierzeń. Znajomość ram prawnych Unii Europejskiej jest niezbędna, by sprawnie funkcjonować na jej terytorium, a swoje przedsięwzięcia realizować efektywniej.

W zakresie prawa Unii Europejskiej Kancelaria Nestoruk oferuje następujące usługi doradztwa prawnego w postaci:

 • opiniowanie w przedmiocie obowiązujących przepisów oraz praktyki stosowania prawa unijnego,

 • reprezentowanie przed właściwymi sądami, urzędami lub instytucjami Unii Europejskiej,

 • przeprowadzanie szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników dotyczących obowiązujących oraz planowanych regulacji unijnych.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!