Konsument w UE – nowe wyzwania i perspektywy

Lista ustaw składających się na polskie prawo ochrony konsumentów jest niezwykle rozbudowana. Mimo mozaikowego charakteru regulacji z tego obszaru ich wspólnego mianownika można doszukiwać się w przepisach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. O prawnym znaczeniu zawartych tam regulacji świadczyć mogą liczne, niezwykle doniosłe rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Tej tematyce poświęcony był referat zatytułowany Verbraucherschutz und Verfassung – polnische Perspektive, który Dr Nestoruk wygłosił w ramach polsko-niemieckiego seminarium naukowego „Konsument in der EU – Neue Herausforderungen und Perspektiven” zorganizowanego w dniach 22-25 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium poświęcone było aktualnym problemom szeroko rozumianego prawa ochrony konsumentów, w tym m.in. regulacjom z zakresu transgranicznego handlu elektronicznego, ochrony danych osobowych i prywatności czy zagadnieniom sektorowym (energetyka, telekomunikacja, transport publiczny). Językiem roboczym seminarium był język niemiecki.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!