Zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Dr Igor B. Nestoruk bierze udział w pracach zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości powołanego w sprawie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego. Wspomniana dyrektywa przewiduje kluczowe przepisy określające zasady prywatnoprawnego dochodzenia (tzw. private enforcement) roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszeń prawa konkurencji. W terminie do dnia 27 grudnia 2016 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane się dokonać transpozycji dyrektywy do krajowych porządków prawnych.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!