Kolejny „istotny pogląd” Prezesa UOKiK – nowe instrumenty prawne dla ochrony konkurencji i konsumentów w praktyce

Na dedykowanej podstronie oficjalnego portalu internetowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zob. „Istotny pogląd w sprawie”) opublikowano właśnie datowane na dzień dzisiejszy kolejne, piąte już, stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) zawierające tzw. istotny pogląd w sprawie.

Warto przypomnieć, iż możliwość wydawania takich stanowisk jest efektem jednej z niedawnych nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst: ISAP), na mocy której Prezes UOKiK uzyskał szereg nowych kompetencji służących wzmocnieniu jego dotychczasowych ustawowych prerogatyw.

Zgodnie z art. 31d wyżej wskazanej ustawy Prezes UOKiK „jeżeli uzna że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi istotny dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.”

Aktualne, najnowsze stanowisko Prezesa UOKiK ponownie odnosi się do problemów prawnych dotyczących niedozwolonych postanowień umownych określających przesłanki zmiany oprocentowania oraz ustalania kursu sprzedaży waluty służącego do wyliczania rat kapitałowo-odsetkowych w umowach kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Są one aktualnie przedmiotem wielu sporów na linii konsument-bank toczących się przed sądami powszechnymi.

Zob. AKTUALNOŚCI: Pierwszy „istotny pogląd” Prezesa UOKiK…

Tags: , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!