Pierwszy „istotny pogląd” Prezesa UOKiK – nowe instrumenty prawne dla ochrony konkurencji i konsumentów w praktyce

W efekcie jednej z niedawnych nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst: ISAP) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) uzyskał nową kompetencję mającą na celu wzmocnienie jego dotychczasowych ustawowych prerogatyw.

Zgodnie z art. 31d wyżej wskazanej ustawy Prezes UOKiK „jeżeli uzna że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi istotny dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.” Celem tego przepisu – jak wskazywano jeszcze na etapie projektu ustawy (zob. druk sejmowy nr 3662) – było zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do sądów powszechnych.

Na dedykowanej podstronie oficjalnego portalu internetowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zob. „Istotny pogląd w sprawie”) opublikowano właśnie datowane na dzień dzisiejszy pierwsze stanowisko Prezesa UOKiK zawierające istotny pogląd w sprawie. Stanowisko to odnosi się do problemów prawnych będących przedmiotem konkretnego postępowania sądowego. Toczy się ono z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów reprezentującego liczną grupę konsumentów przeciwko bankowi (obecnie mBank S.A.) w sprawie dotyczącej postanowień umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Zob. AKTUALNOŚCI: Nie tylko dla konsumentów…

Tags: , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!