Skarga kasacyjna w sprawie z powództwa twórcy wynalazku – uchwała Sądu Najwyższego

Skład powiększony Sądu Najwyższego w podjętej w dniu dzisiejszym uchwale (sygn. akt III PZP 8/15), stwierdził, że w sprawie z powództwa twórcy wynalazku o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku o dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia przewidziana dla spraw z zakresu prawa pracy. Podstawą tego rozstrzygnięcia był art. 3982 § 1 k.p.c. (tekst: ISAP) w związku z art. 294 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst: ISAP).

Uchwale tej nadano moc zasady prawnej, co w praktyce oznacza, że wiąże ona Sąd Najwyższy nie tylko w tej sprawie, w której została podjęta, ale także w innych rodzajowo jednorodnych sprawach.

Zob. AKTUALNOŚCI: Wynagrodzenie konstruktora-wynalazcy…

Tags: ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!