Ochrona własności intelektualnej w USA i UE – seminarium naukowe

USA od lat pozostają największym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Z jednej strony bliskie więzi gospodarcze, a z drugiej widoczne przejawy konkurencji między przedsiębiorcami europejskimi i amerykańskimi, dają pretekst do analizy prawnych uwarunkowań ochrony własności intelektualnej w USA i EU. Porównanie aktualnych zagadnień w zakresie prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony znaków towarowych i wzorów, a także prawa patentowego i antymonopolowego, było przedmiotem międzynarodowego seminarium naukowego (Current Issues in IP Law from the EU and US Perspective), które odbyło się 9 września 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Wystąpienie Dr Nestoruka wygłoszone w trakcie seminarium dotyczyło ochrony przed przejawami nieuczciwej konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!