Prawo konkurencji a ochrona konsumenta – wystąpienie w niemieckim Urzędzie Patentowym (Jena)

Przy zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, pomimo daleko posuniętej harmonizacji w Unii Europejskiej, należy liczyć się z odmiennymi przepisami w poszczególnych państwach członkowskich. Przykład Polski i Niemiec może pokazywać, jak dalece ochrona interesów konsumentów i rynku wyrażana jako cel krajowych ustaw, rozmija się w kontekście dostępnych mechanizmów ochrony. Tego tematu dotyczył referat Dr Nestoruka (Die Umsetzung der UGP-RL aus der polnischen Perspektive: Bemerkungen zum Verhältnis zwischen dem Lauterkeits- und Verbraucherrecht) wygłoszony 10 lipca 2014 r. w oddziale niemieckiego Urzędu Patentowego (Deutsches Patent- und Markenamt, Jena) w ramach cyklu „Jeneńskie wykłady na temat prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego” organizowanego we współpracy z Uniwersytetem im. Fryderka Schillera w Jenie.

Tags: ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!