Konferencja „Intellectual Property Law – Fashion and New Media”

Czy parodia znaków towarowych jest prawnie dopuszczalna? Komercyjna eksploatacja praw własności intelektualnej może pozostawać w sprzeczności z ochroną działalności twórczej wyrażaną przykładowo w formie parodii. Przykładów tego typu kolizji dostarcza choćby branża modowa. Dowodem tego są choćby rozstrzygnięcia niemieckiego Bundesgerichtshof z dnia 4 kwietnia 2015 r. w sprawie znaków „PUMA”/„PUDEL” (sygn. I ZR 59/13) czy decyzja amerykańskiego US Patent and Trademark Office z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie PRL USA Holdings, Inc. v. Thread Pit, Inc (nr 92047436) dotyczącej znaku towarowego „POLO”. Ta tematyka jest przedmiotem konferencji „Intellectual Property Law – Fashion and New Media” odbywającej się w ramach projektu „Summer Law School on Fashion + New Media” w dniach 2-9 sierpnia 2015 r. w Poznaniu (organizator: ELSA Poznań, język roboczy: język angielski). Dr Nestoruk moderował panel poświęcony problematyce „prawa mody” a także wygłosił referat otwierający ten panel zatytułowany „Trademark parody” in fashion industry – freedom of speech or breach of law.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!