2nd Ferrara Forum on European Consumer and Contract Law

W 2015 r. mija 10 lat od przyjęcia dyrektyw 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych przedsiębiorców wobec konsumentów. W kontekście regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej stanowiła ona niewątpliwie kluczowy element regulacji stosunków B2C na rynku wewnętrznym. Od implementacji jej przepisów przez państwa członkowskie UE minęło już kilka lat. Jednak praktyka jej stosowania, w szczególności odzwierciedlona na poziomie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, pokazuje wciąż daleko idące rozbieżności. W dniach 8-9 października 2015 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ferrarze w ramach „2nd Ferrara Forum on European Consumer and Contract Law” poświęcona zagadnieniu wpływu dyrektywy 2005/29/WE na krajowe przepisy prawa zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Dr Igor B. Nestoruk wygłosił w trakcie konferencji wykład pt. „Poland: The Impact of the UCP Directive on National Contract and Tort Law”. Prezentacja obejmowała m.in przykłady z najnowszej krajowej praktyki, w tym orzeczenia sądowe dotyczące „polislokat” czy rozstrzygnięcia w sprawie „pobieraczek.pl”.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!