Zakaz reklamy OFE (częściowo) niekonstytucyjny – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

3 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Prezydenta RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zmian w funkcjonowaniu systemu emerytalnego w Polsce (sygnatura K 1/14). W ramach tego szeroko komentowanego w mediach rozstrzygnięcia zarzut niekonstytucyjności został potwierdzony wyłącznie w przypadku jednego przepisu, a mianowicie art. 197a ust. 1 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.). Warto pamiętać, że orzeczenie to nie oznacza co do zasady zmian w zakresie pozostałych reguł marketingu OFE, jak choćby tych wynikających z art. 10 czy 197 ww. ustawy. W przypadku tego ostatniego przepisu Trybunał wprost potwierdził zresztą jego zgodność z Konstytucją RP. Zobacz w PUBLIKACJE: Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!