Spory o nazwy domenowe w praktyce

W praktyce amerykańskiej podstawą do rozwiązywania sporów o nazwy domenowe są przepisy Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA, zob. tekst 15 U.S.C. § 1125(d)) z 1999 r. Z kolei w ujęciu międzynarodowym niewiele młodszy jest mechanizm funkcjonujący w ramach systemu zarządzanego przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) na podstawie Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) z 1999 r. Ich prezentacja była tematem wystąpienia Dr. Igora B. Nestoruka w otwartym zebraniu naukowym Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł referatu: „Zła wiara” jako kryterium rozstrzygania sporów dotyczących nazw domenowych na przykładzie ACPA oraz UD RP.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!