Polsko-niemieckie seminarium naukowe: “Człowiek jako obywatel i konsument”

W dniach od 21 do 23 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie w Poznaniu odbywało się 4. polsko-niemieckie seminarium poświęcone tematowi “Człowiek jako obywatel i konsument”. Jego uczestnicy, pracownicy, doktoranci oraz studenci wydziałów prawa Uniwersytetu w Bayreuth oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w swoich wystąpieniach (w języku angielskim oraz niemieckim) poruszyli szereg aktualnych tematów.

Wśród zagadnień, które było poddane szczególnie wnikliwej analizie, należy wymienić problematykę ochrony konsumentów. Było ono dyskutowane w ujęciu przepisów sektorowych (prawo transportowe, prawo finansowe, prawo energetyczne), jak i ogólnych założeń prawa cywilnego. W wystąpieniach obecne były odniesienia do najnowszych unijnych regulacji, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

W ramach panelu zamykającego seminarium Dr Nestoruk wygłosił wykład zatytułowany „Neue Kompetenzen der polnischen Verbraucherschutzbehörde – vom Testkauf bis zum Fernsehshow”.

Zob. AKTUALNOŚCI: Konsument w UE – nowe wyzwania…

Tags: ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!