Nowa regulacja odsetek (kapitałowych i za opóźnienie) w obrocie cywilnoprawnym

Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (tekst: Dziennik Ustaw). Uzupełnia ona wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (tekst: EUR-Lex). Celem ustawy jest jednocześnie ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek kapitałowych i za opóźnienie w całym obrocie cywilnoprawnym.

W konsekwencji przewidziano jeden mechanizm naliczania tych odsetek, zarówno w transakcjach w obrocie profesjonalnym, jak również w obrocie nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów. Odsetki ustawowe będą teraz ustalane w odniesieniu do stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (zob. aktualne dane NBP). Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności mają być przy tym wyższe od ustawowych odsetek za korzystanie z kapitału.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!