Konferencja “IT&IP Law School Poznań 2016”

Internet jawi się współcześnie jako narzędzie rewolucjonizujące nie tylko dotychczasowe tradycyjne modele biznesowe, ale także całą przestrzeń komunikacji i relacji międzyludzkich. Jednoczesne tempo zmian, jakim poddany jest sam internet (np. rozwój technologii), ale także jakie wywołuje jego funkcjonowanie (np. w zakresie komunikowania się czy przechowywania informacji), ma swoje przełożenie na trudności w prawnym uchwyceniu towarzyszących mu zjawisk. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. problemy ochrony prywatności, porównywarek cenowych, cybersquatting, odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami, walka z piractwem internetowym czy wreszcie ocena prawna hiperlinków.

Wspomniana powyżej tematyka jest przedmiotem konferencji „Information Technology & Intellectual Property Law” odbywającej się w ramach projektu Summer Law School w pierwszych dniach sierpnia 2016 r. w Poznaniu (organizator: ELSA Poznań, język roboczy: język angielski). Dr Nestoruk wygłosił referat otwierający konferencję zatytułowany „What do we know about GOOGLE? Remarks on European Commission’s antitrust investigation on comparison shopping service”.

Zob. AKTUALNOŚCI: Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym…

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!