Apteka, klinika – oznaczenia przedsiębiorców pod szczególną ochroną

Oznaczenia stosowane przez przedsiębiorców stanowią jedno z podstawowych narzędzi służących indywidualizacji oraz wyróżnieniu samego podmiotu i jego oferty w obrocie gospodarczym. Obok tego mają one istotne znaczenie informacyjne. Pełnią bowiem rolę komunikacyjną, wskazując potencjalnym klientom na konkretnego przedsiębiorcę lub jego produkty. Tymczasem zarówno w sektorze farmaceutycznym (ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), jak i w ramach świadczenia usług leczniczych (ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), obowiązujące prawo przewiduje określone rygory w zakresie posługiwania się nazwą „apteka” i określeniem „klinika”. Towarzyszą im obostrzenia o charakterze marketingowym. Zobacz więcej PUBLIKACJE: Nazwy rodzajowe na rynku usług leczniczych oraz farmaceutycznych – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa

Tags: ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!